Stäng annons

Användarvillkor för Samsung Magazine

Användarvillkor för Android Magazine

Genom att använda webbplatsen www.androidmagazine.eu och alla andra medier från Text Factory s.r.o.-gruppen, samtycker du till användarvillkoren nedan. Du kan uttrycka ditt ogillande helt enkelt genom att inte besöka webbplatsen och andra medier för Text Factory s.r.o.-gruppen. Följande användarvillkor gäller från 1 januari 1.

 

Innehållskonsumtion

Innehållet på Android Magazine-servern och andra medier som tillhör gruppen Text Factory s.r.o. Syftet med media är att informera läsarna om aktuella dagliga händelser inom tematiskt inriktat innehåll, vars tematiska karaktär garanteras av stilen på det givna mediet.

Innehållet på Android Magazine-servern och andra medier som tillhör Text Factory s.r.o-gruppen är skrivet i bästa välvilja hos alla redaktörer och kontrolleras av chefredaktören. Ändå kan det hända att ett sakfel smyger sig in i innehållet. De publicerade texterna kan inte fungera som en 100-procentig informationskälla och kan innehålla faktafel. Texterna genomgår ingen språklig eller stilistisk korrigering och det går inte att följa dem när man skriver texterna grammatiskt korrekt.

Inom innehållet på Android Magazine-servern och andra medier som tillhör gruppen Text Factory s.r.o. hittar läsarna också instruktioner som uteslutande tjänar läsarnas personliga behov. Varken redaktörerna eller serveroperatören bär något moraliskt eller juridiskt ansvar för användningen av publicerade instruktioner. Även om alla instruktioner är skrivna med bästa möjliga avsikter kan det i extrema fall hända att de inte fungerar eller att det finns risk för att läsarens egendom skadas när de tillämpas, eller att både läsarens och andras hälsa skadas. personer. Läsare utför alla procedurer enbart på egen risk, och varken redaktören eller operatören bär något ansvar för dem.

Som en del av innehållet visas även två typer av icke-standardiserade artiklar på servern. Ett av dem är pressmeddelanden, som informerar om produkter och tjänster relaterade till innehållet i det givna mediet. Den andra typen av icke-standardartikel är det kommersiella budskapet, som inte är relaterat till innehållet i det givna mediet och är en reklam. Båda typerna av dessa artiklar är markerade på ett sådant sätt att deras text börjar med antingen frasen Pressmeddelande eller Kommersiell kommunikation. Redaktörerna är inte författare till dessa artiklar och ansvarar inte för informationen de innehåller.

 

Diskussion och forum

Inom media som tillhör Text Factory s.r.o.-gruppen kan diskussioner tillåtas under enskilda artiklar, såväl som på diskussionsforumet, vilket kommer att tillåta användare att offentligt dela sina tankar och åsikter. Texter som delas av användare eller läsare kan lagras av servern under en obegränsad tidsperiod.

Genom att låta operatören skapa en diskussion och lägga till bidrag till den har han rätt att godkänna endast utvalda bidrag och har rätt att radera bidrag. Bidrag i diskussionen får inte strida mot de rättsliga reglerna i Tjeckien. Inlägg får inte innehålla vulgära eller obscena uttryck och förolämpningar, uttryck för aggression och förnedring, främja någon form av diskriminering (särskilt ras, nationell, religiös, på grund av kön, hälsostatus) eller främjande av det. Bidrag får inte inkräkta på rätten att skydda fysiska personers personlighet och rätten att skydda juridiska personers namn, rykte och integritet. Inlägg får inte länka till servrar som innehåller warez, pornografi eller så kallat "deep web"-innehåll. Bidrag får inte heller avse konkurrerande media, eller får inte utgöra reklambudskap eller avse e-butiker och liknande.

Den som diskuterar eller läsaren har inte rätt att kräva godkännande av kommentaren och samtycker till att hans kommentar när som helst kan raderas av administratören för de enskilda medierna. Administratören har också rätt att permanent förbjuda diskuterande att bidra till diskussioner och forum vid upprepade brott mot villkoren.

 

Bazar

Som en del av media som tillhör Text Factory s.r.o.-gruppen finns även tjänsten Bazaar, som låter användare lägga till annonser för att sälja produkter. Basartjänsten är avsedd för slutkunder för C till C-försäljning, det vill säga produktförsäljning från slutkund till slutkund. Bazaar-tjänsten förbjuder exklusivt försäljning av produkter av företag och även försäljning av produkter i kvantiteter större än 3 stycken från en produkt.

Genom att tillåta operatören att skapa annonser i tjänsten Bazaar och lägga till inlägg till den har han rätt att godkänna endast utvalda inlägg och har rätt att radera inlägg. Vid misstanke om missbruk av tjänsten för kommersiell försäljning eller försäljning av illegala eller stulna varor, kommer sådan reklam att blockeras omedelbart.

Operatören ansvarar inte för de sålda föremålen eller för relationerna mellan säljaren och köparen. På samma sätt garanterar inte operatören sanningshalten i informationen som tillhandahålls i basartjänsten. Operatören ansvarar inte för eventuellt missbruk av annonsörens personuppgifter.

På grund av tjänstens och därmed hela Internets anonyma karaktär har operatören ingen tillgång till andra uppgifter än de uppgifter som användaren angett vid registrering eller publicering av annonsen och kan inte vara till hjälp vid tvister mellan säljaren och köparen. Vi varnar starkt alla köpare att aldrig skicka pengar i förväg för någon vara under några omständigheter!

Bidrag i basaren får inte strida mot Tjeckiens lagar. Inlägg får inte innehålla vulgära eller obscena uttryck och förolämpningar, uttryck för aggression och förnedring, främja någon form av diskriminering (särskilt ras, nationell, religiös, på grund av kön, hälsostatus) eller främjande av det. Bidrag får inte inkräkta på rätten att skydda fysiska personers personlighet och rätten att skydda juridiska personers namn, rykte och integritet. Inlägg får inte länka till servrar som innehåller warez, pornografi eller så kallat "deep web"-innehåll. Bidrag får inte heller avse konkurrerande media, eller får inte utgöra reklambudskap eller avse e-butiker och liknande.

Genom att placera en annons på Bazaar-sidorna ger användaren operatören rätten att använda detta innehåll i syfte att marknadsföra portalen eller som en del av projekt som betjänar denna kampanj, särskilt i annonsaggregatorn som finns på webbportalen www.buygo.cz.

 

Upphovsrättsskydd

Allt text- och audiovisuellt innehåll inom Text Factory s.r.o-gruppen, som även inkluderar Android Magazine-servern, är skyddat av upphovsrätt och har karaktären av en författares verk. Baserat på giltiga avtal med redaktörerna är ägaren av allt innehåll Roman Zavřel (IČ 88111075) och det är inte möjligt att distribuera innehåll från dessa medier på något sätt utan hans skriftliga medgivande. Upphovsrättsskyddade verk omfattas av skydd enligt samlingens lag nr 121/2000 (upphovsrättslagen).

Läsare har rätt att endast använda innehållet som publiceras i Text Factory s.r.o-gruppen, som även inkluderar Android Magazine-servern, för eget bruk. Det är förbjudet att publicera, distribuera eller kopiera innehållet på webbplatsen, inklusive diskussionsforum, diskussionsinlägg och andra delar.

RSS-kanalen för Android Magazine-servern och andra medier i Text Factory s.r.o-gruppen används uteslutande för personliga ändamål och underlättar läsarnas tillgång till innehållet i det givna mediet. Det får inte delas i offentliga medier utan skriftligt medgivande.

I händelse av brott mot ovan nämnda villkor, eller upphovsrättslagen, kommer operatören att återkräva de resulterande skadorna genom domstolsförfarande.

 

Slutbestämmelser

Operatören skapar innehåll och driver denna server enbart efter egen vilja och har rätt att avbryta eller avsluta driften av mediet när som helst. Vid eventuella problem relaterade till driften av webbplatsen har läsaren rätt att kontakta administratören på den e-postadress som anges i kontakterna. Likaså har läsaren rätt att uppmärksamma fakta- eller grammatiska fel via e-postmeddelande från den chefredaktör som nämns i detta mediums kontakter.

 

.